Kaevetööd jt teenused

  • Kaevetööd ja laadimistööd

Kaeve- ja laadimistööd kopplaaduritega vastavalt kliendi soovidele ja vajadustele.

  • Riigisisene autotransport

Teostame hakkepuidu ja turbavedusid

  • Puiste (materjalide) kaupade vedu (s.h turvas, hakkpuit)

  • Kallurveod  (kruus, killustik, muld jne.)

  • Pinnasetööd, haljastus

Pinnasetööd (mulla laialivedu ja planeerimine)

  • Lumetõrje

Kohaliku omavalitsuse platside ning teede puhastamine lumest.
*Kokkuleppel korraldame lumetõrjet ka väljaspool kohalikku valda